Włókno polipropylenowe MicroArm 12, 18 mm

PRZEZNACZENIE

Przeznaczone są do wykonania jastrychów, posadzek w magazynach, garażach, pomieszczeniach przemysłowych, nawierzchni drogowych, betonów komórkowych, torkretowania, oraz do budowy monolitowych betonowych posadzek przemysłowych, poddających się dużym obciążeniom mechanicznym (nawierzchnie lotniskowe, centrum logistyczne, elektrownie wodne, nawierzchnie drogowe).

WŁAŚCIWOŚCI

Przy stosowaniu włókien polipropylenowych "MicroArm" do wykonania jastrychów, posadzek, nawierzchni drogowych następuje zmniejszenie wewnętrznych naprężeń w wyrobach, zapewnia się jednolite i równomierne wzmocnienie mieszanki w odróżnieniu od siatki metalowej, co prowadzi do wydłużenia wytrzymałości wyrobu gotowego i wydłużenie okresu eksploatacji.

ZALETY STOSOWANIA

 • Zwiększa się odporność na uderzenie
 • Zwiększają się wskaźniki odporności na ścieranie powierzchni
 • Zmniejsza się absorpcja wody
 • Zwiększa się mrozoodporność
 • Zwiększa się odporność na uderzenia
 • Zaprawa jest bardziej wygodna do układania
 • Zmniejsza się rozwarstwianie betonu na bazie mieszanki cementowo – piaskowej
 • Zmniejsza się skurcz podczas suszenia
 • Zwiększa się odporność chemiczna
 • Zapobiega się powstawanie rys skurczowych do 70%
 • Następuje wzrost wytrzymałości na zginanie
 • Znacznie zwiększa się wytrzymałość na uderzenia, odporność na obciążenia wibracyjne
 • Zwiększa odporność betonu na ogień

ZALECANE ZUŻYCIE: 0,9-2,5 kg na 1 m3