Włókno polipropylenowe „POLIARM”

NOWOCZESNA ALTERNATYWA DLA WŁÓKIEN METALOWYCH I SIATKI STALOWEJ.

PRZEZNACZENIE

Włókna «PoliArm» - to strukturalne makrowłókno syntetyczne, przeznaczone do przestrzennego zbrojenia betonów. Stanowi oddzielne twarde włókna o kształcie sinusoidalnie – falistym z orientowanego polipropylenu pierwotnego, poddane składowi specjalnemu poprawiającemu przyczepność do zaprawy betonowej.

Długość włókien: «PoliArm» 25-55mm

WŁAŚCIWOŚCI «PoliArm»

 • Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu
dо 24%
 • Zwiększenie wytrzymałości na uderzenie i wytrzymałości zmęczeniowej
Tak
 • Zwiększenie odwadniania
Tak
 • Zapobieganie rozwarstwienia mieszanki betonowej
Tak
 • Zwiększenie ogniotrwałości betonu
Tak
 • Zmniejszenie robocizny i czasu wykonania prac
dо 40%
 • Zmniejszenie wagi konstrukcji bez pogorszenia cech wytrzymałościowych, w porównaniu z włóknem stalowym
Tak
 • Nie uszkadza sprzęt mieszający i podający beton
Tak
W 1 m3 mieszanki betonowej są 168 000 szt. włókien polipropylenowych «PoliArm»w porównaniu z 45 000 szt. włókien stalowych* – w 3,7 razy więcej włókien elementarnych.
*Z obliczania zużycia włókien «PoliArm» kg/m3 o długości włóknaа 40 mm.
*Z obliczania zużycia włókien stalowych 14 kg/3.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

 • Przemysłowe posadzki betonowe oraz jastrychy
 • Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
 • Betonowe konstrukcje i wyroby
 • Budowle hydrotechniczne
 • Torkretbeton
 • Obrabianie tuneli oraz ścian nośnych
 • Budowle i konstrukcje, eksploatowane w środowisku chemicznie agresywnym
 • Budowle rolnicze i pomieszczenia dla zwierząt

ZDJĘCIA