Włókno polipropylenowe „X Mesh”

Przeznaczenie

Włókno Fibre X Mesh - strukturalne syntetyczne makrowłókno wykonane z zorientowanego kopolimeru polipropylenu w postaci skręconych sztywnych włókien, poddanych obróbce specjalnym związkiem poprawiającym przyczepność do zaprawy betonowej.

Długość włókna Fiber X Mesh 23; 39; 54 мм 

Właściwości włókna Fibre X Mesh

 • Rozkład objętościowy w matrycy betonowej, zmniejszenie pękania i rozwarstwienia
 • Zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie podczas zginania
 • Zwiększenie odporności na uderzenia
 • Wysoka wydajność pochłaniania energii przy niskiej dawce
 • Zwiększenie odporności ogniowej
 • Odporność na korozję w środowiskach korozyjnych
 • Brak wpływu na zużycie węzły mieszających beton i podających
 • Korzyści ekonomiczne (przyspieszenie prac, zmniejszenie nakładów pracy, obniżenie kosztów logistycznych)
1 m³ mieszanki betonowej znajduje się 1 000 000 sztuk włókien polipropylenowych Fiber X Mesh * w porównaniu do 45000 sztuk włókien stalowych * - o 22,2 razy więcej włókien elementarnych.
*Z obliczeń zużycia włókien Fibre X Mesh 2 kg/m3 o długości włókien 39 mm.

Zakres stosowania

 • Przemysłowe posadzki betonowe
 • Jastrychy cementowo-piaskowe
 • Zaprawy
 • Odlewanie obiektów małej architektury z betonu
 • Parkingi, postoje
 • Nawierzchnie drogowe, mostowe i lotniskowe
 • Torkretowanie
 • Betonowe elementy konstrukcyjne budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, tuneli, kopalni, dróg, mostów
 • Budowle hydrotechniczne
 • Skarbce bankowe
 • Betony klasy B5-B100 itp.