Włókno polipropylenowe PoliArm 25 mm

PRZEZNACZENIE

Włókna «PoliArm» TM «FIBER» są wysokojakościowym nowoczesnym zamiennikiem włókien stalowych.

Przeznaczone są do produkcji przemysłowych posadzek, jastrychów, nawierzchni drogowych i lotniskowych, betonowych elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych i przemysłowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Włókna «PoliArm» dzięki różnicy ciężaru właściwego w porównaniu z włóknem metalowym w 8,5 razy, pozwala na nasycenie betonu znacznie większą ilością włókien na jednostkę objętości, bez zwiększania obciążenia na fundamenty.

Istotną zaletą włókien «PoliArm» jest to, że one, w przeciwieństwie do stalowych, nie zwiększają zużycie mikserów, podajników betonu, dystrybutorów betonu.

Dzięki połączeniu dużej ilości włókien na kilogram masy, ich kształtowi i zdolności do przylepności, uzyskuje się znaczny wzrost wytrzymałości betonu i zapraw na rozciąganie przy zginaniu.

ZALETY STOSOWANIA

 • Zwiększenie wytrzymałości na uderzenie i wytrzymałości zmęczeniowej
 • Zmniejszenie odwadniania
 • Zwiększenie odporności betonu na ścieranie
 • Zapobieganie rozwarstwianiu mieszanki betonowej
 • Podwyższenie właściwości adhezyjnych
 • Zapobieganie wybuchowemu odpryskowi betonów pod wpływem wysokich temperatur
 • Zmniejszenie wagi konstrukcji bez pogorszenia cech wytrzymałościowych
 • Kompensacja naprężeń wewnętrznych kosztem niższej gęstości
 • Zmniejszenie prac, niezbędnych do rozmieszczenia siatki stalowej
 • Zwiększenie odporności na działanie warunków atmosferycznych
 • Odporność na korozję i działanie wody morskiej
 • Antyelektrostatyczność
 • Zapewnienie pracy bez uszkodzenia sprzętu mieszającego i podającego beton.

ZALECANE ZUŻYCIE włókna «PoliArm»25 mm: 2,0 – 6,0 kg na 1 m.3