ZALECENIA STOSOWANIA

WŁÓKNA „POLIARM” TM „FIBER” SĄ WYSOKOJAKOŚCIOWYM NOWOCZESNYM
ZAMIENNIKIEM WŁÓKIEN STALOWYCH
 • Wprowadzenie włókien "PoliArm" TM "FIBER" nie wymaga specjalistycznego sprzętu i narzędzi. Nie potrzebne jest poprzednie mieszanie z wodą
 • Wprowadzenie włókien "PoliArm" TM "FIBER" zaleca się na początkowym etapie mieszania.
 • Włókna "PoliArm" TM "FIBER" równomiernie podzielają się jak w gotowej mieszance betonowej, jak i przy suchym zmieszaniu komponentów (piasku, żwiru, cementu)
 • Włókna można dodawać do gotowej mieszanki betonowej w czasie transportu w betoniarkach (automikserach)

MIESZANIE

 • Włókna "PoliArm" TM "Fiber" mogą mieszać się w każdym rodzaju miksera: grawitacyjnego, o działaniu wymuszonym, przy mieszaniu ręcznym.
 • Dodaj do mieszanki włókna "PoliArm" TM "Fiber" o wymaganej długości oraz w wymaganej ilości zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania z obliczeń na 1 m3.
 • Dokładnie wymieszaj mieszankę do równomiernego rozmieszczenia włókien: przy ręcznym mieszaniu – do 6 minut*, przy mieszaniu mechanicznym – 4-5 minuty.⃰
 • Przy dodawaniu włókien "PoliArm" TM "Fiber" do już gotowej mieszanki betonowej bezpośrednio w betoniarkę (mikser) mieszanie należy wykonywać na dużych obrotach aż do momentu równomiernego rozmieszczenia.
⃰ Określony czas mieszania zaleca się przy zużyciu włókien "PoliArm" TM "Fiber" z obliczeń 5 – 6 kg na 1 m3. Zwiększenie dawki włókien wydłuża czas mieszania do równomiernego ich rozmieszczenia.

PRZECHOWYWANIE

 • Włókna "PoliArm" TM "Fiber" należy przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w suchych, wentylowanych pomieszczeniach
 • Temperatura przechowywania: od -40° do +80° С
 • Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
 • Po magazynowaniu włókien w ujemnych temperaturach przed użyciem należy ich wytrzymać przez co najmniej 12 godzin w temperaturze dodatniej
 • Okres przydatności do spożycia - nieograniczony, z zastrzeżeniem zalecanych warunków przechowywania.

  UTYLIZACJA

  Włókna i opakowanie nadają się do recyklingu. Można utylizować jako odpady komunalne.

UWAGI

 • Podczas pracy z włóknem zaleca się stosowanie indywidualnych środków ochrony rąk.
 • W razie potrzeby, powierzchnię betonu wzmocnionego włóknem „PoliArm” TM „Fiber” można obrabiać specjalnym sprzętem (szlifowanie)
 • Włókna „PoliArm” 25 mm i 40 mm są kompatybilne ze wszystkimi dodatkami do betonu.

OPAKOWANIE

 • Włókna polipropylenowe "PoliArm" pakowane są po 1,0 kg w woreczki.
 • Przechowywanie włókien polimerowych – 200 opakowań (200 kg) na europalecie.
* Words hour перемішування Recommanded at витраті фібри "PoliArm" TM "Fiber" z obliczeń 5-6 kg na 1 m3. Wraz ze wzrostem dawki fibryny czas mieszania można rozszerzyć na równomierny rozkład.