Certyfikacja i testowanie poliarm

Wpływ włókien „PoliArm” na wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu w porównaniu do włókien metalowych

Wpływ włókien „PoliArm” na właściwości betonu drobnoziarnistego pod względem ścieralności

Wpływ włókien „PoliArm” na właściwości betonu drobnoziarnistego pod względem wodoszczelności

 Deklaracja właściwości TM Fiber