Ceryfikacja i testowa Microarm

Wpływ włókna "MicroArm" na wytrzymałość resztkową betonu przy badaniu pod kątem odporności na mróz

Wpływ włókna "MicroArm" na wytrzymałość betonu poddanego kompresji

Wpływ włókna "MicroArm" na wytrzymałość betonu na rozciąganie podczas zginania

Wpływ włókna "MicroArm" na właściwości betonu pod względem wodoodporności

Wpływ włókna "MicroArm" na właściwości betonu na współczynnik ścierania

 Deklaracja właściwości ТМ Fiber

 Deklaracji zgodności ТМ Fiber