Jastrych z włóknem: zalety i zużycie włókna do jastrychu